Disaggregated, sliceable and load-aware optical metro access network for 5G applications and service distribution in edge computing

Bitao Pan, Xuwei Xue, Fu Wang, Eduardo Magalhaes, Roberto Morro, Emilio Riccardi, Nicola Calabretta

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Disaggregated, sliceable and load-aware optical metro access network for 5G applications and service distribution in edge computing'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Fysica en Astronomie

Engineering en materiaalwetenschappen

Chemische stoffen