DIS and HLA: connecting people, simulations and simulators in the military, space and civil domains

Hans Jense, N.H.L. Kuijpers, A.C.M. Dumay

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

4 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'DIS and HLA: connecting people, simulations and simulators in the military, space and civil domains'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen