Direkte omzetting van warmte in elektriciteit (II)

M. Bogaardt

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelPopulair

32 Downloads (Pure)
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)159-165
TijdschriftAtoomenergie en haar toepassingen
Volume3
Nummer van het tijdschrift7
StatusGepubliceerd - 1961

Citeer dit