Directional notch filter for motion control of flexible structures

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

12 Citaten (Scopus)
171 Downloads (Pure)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Directional notch filter for motion control of flexible structures'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen