Directional emission from leaky and guided modes in GaAs nanowires measured by cathodoluminescence

B.J.M. Brenny, D.R. Abujetas, D. van Dam, J.A. Sánchez-Gil, Jaime Gomez Rivas, A. Polman

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

15 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)677-684
TijdschriftACS Photonics
Volume3
Nummer van het tijdschrift4
DOI's
StatusGepubliceerd - apr 2016

Citeer dit