Direction estimation using compressive sampling array processing

Ying Wang, Geert Leus, Ashish Pandharipande

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

138 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Direction estimation using compressive sampling array processing'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Computer Science