Direct synthesis of hydrogen peroxide in a wall-coated microchannel over Au-PD catalyst : a performance study

V. Paunovic, J.C. Schouten, T.A. Nijhuis

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

28 Citaten (Scopus)
1 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Direct synthesis of hydrogen peroxide in a wall-coated microchannel over Au-PD catalyst : a performance study'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen

Chemische stoffen