Direct observation of local hot electron transport through Al2O3 tunnel junctions

O. Kurnosikov, J.E.A. de Jong, H.J.M. Swagten, W.J.M. Jonge, de

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

10 Citaten (Scopus)
156 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Direct observation of local hot electron transport through Al2O3 tunnel junctions'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Fysica en Astronomie