Direct numerical simulations of suspensions of spherical particles in a viscoelastic fluid in sliding tri-periodic domains

W.R. Hwang, M.A. Hulsen, H.E.H. Meijer, T.H. Kwon

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademic

5 Downloads (Pure)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Direct numerical simulations of suspensions of spherical particles in a viscoelastic fluid in sliding tri-periodic domains'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Fysica en Astronomie