Direct numerical simulations of hard particle suspensions in planar elongational flow

W.R. Hwang, M.A. Hulsen

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

25 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Direct numerical simulations of hard particle suspensions in planar elongational flow'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen

Rekenkunde

Chemische stoffen

Fysica en Astronomie