Direct numerical simulations of gas-particle flows using an immersed boundary method

S.H.L. Kriebitzsch, M.A. Hoef, van der, J.A.M. Kuipers

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Direct numerical simulations of gas-particle flows using an immersed boundary method'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen