Direct numerical simulations of gas-liquid-solid three phase flows

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Direct numerical simulations of gas-liquid-solid three phase flows'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering

Chemical Engineering