Direct numerical simulations of gas-liquid-solid three phase flows

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

19 Citaten (Scopus)
12 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Direct numerical simulations of gas-liquid-solid three phase flows'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Chemische stoffen

Engineering en materiaalwetenschappen