Direct numerical simulation of the motion of particles in rotating pipe flow

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

10 Citaten (Scopus)
1 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Direct numerical simulation of the motion of particles in rotating pipe flow'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering

Physics