Direct numerical simulation of coupled heat and mass transfer in dense gas-solid flows with surface reactions

J. Lu

Onderzoeksoutput: ScriptieDissertatie 1 (Onderzoek TU/e / Promotie TU/e)

937 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
KwalificatieDoctor in de Filosofie
Toekennende instantie
  • Chemical Engineering and Chemistry
Begeleider(s)/adviseur
  • Kuipers, J.A.M. (Hans), Promotor
  • Peters, E.A.J.F. (Frank), Co-Promotor
Datum van toekenning19 nov. 2018
Plaats van publicatieEindhoven
Uitgever
Gedrukte ISBN's978-90-386-4612-1
StatusGepubliceerd - 19 nov. 2018

Bibliografische nota

Proefschrift

Citeer dit