Direct numerical simulation of complex gas-liquid-solid flows using a combined immersed boundary (IB) and volume of fluid (VOF) approach

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

1 Downloads (Pure)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Direct numerical simulation of complex gas-liquid-solid flows using a combined immersed boundary (IB) and volume of fluid (VOF) approach'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen