Direct measurement of lithium in whole blood using a capillary electrophoresis microchip

E.X. Vrouwe, P. Kölling, R. Luttge, A. Berg, van den

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

5 Citaties (SciVal)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)295-296
Aantal pagina's2
TijdschriftNederlands Tijdschrift voor Klinische Chemie en Laboratoriumgeneeskunde
Volume29
Nummer van het tijdschrift5
StatusGepubliceerd - 2004

Citeer dit