Direct magneto-optical compression of an effusive atomic beam for high resolution focused ion beam application

G. ten Haaf, T.C.H. de Raadt, G.P. Offermans, J.F.M. van Rens, P.H.A. Mutsaers, E.J.D. Vredenbregt, S.H.W. Wouters

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademic

41 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Direct magneto-optical compression of an effusive atomic beam for high resolution focused ion beam application'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Fysica en Astronomie