Direct Laser Writing of Four-Dimensional Structural Color Microactuators Using a Photonic Photoresist

Marc del Pozo Puig, Colm Delaney, Cees W.M. Bastiaansen, Dermot Diamond, Albert P.H.J. Schenning (Corresponding author), Larisa Florea (Corresponding author)

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelpeer review

18 Citaten (Scopus)
21 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Direct Laser Writing of Four-Dimensional Structural Color Microactuators Using a Photonic Photoresist'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen

Fysica en Astronomie

Chemische stoffen