Direct identification of continuous-time LPV models

V. Laurain, M. Gilson, R. Toth, H. Garnier

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

3 Citaten (Scopus)
129 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Direct identification of continuous-time LPV models'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen