Direct evidence for the control of mitochondrial respiration by mitochondrial creatine kinase in oxidative muscle cells in situ

L. Kay, K. Nicolaij, B. Wieringa, V. Saks, T. Wallimann

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

  120 Citaten (Scopus)
  91 Downloads (Pure)

  Vingerafdruk

  Duik in de onderzoeksthema's van 'Direct evidence for the control of mitochondrial respiration by mitochondrial creatine kinase in oxidative muscle cells in situ'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Medicijnen en Levenswetenschappen

  Chemische stoffen