Direct epoxidation of propylene to propene oxide in a microreactor

J. Chen, T.A. Nijhuis, J.C. Schouten

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Direct epoxidation of propylene to propene oxide in a microreactor'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Fysica en Astronomie