Direct epitaxial growth of subsurfaces Co nanoclusters

T. Siahaan, O. Kurnosikov, H.J.M. Swagten, B. Koopmans

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

7 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Direct epitaxial growth of subsurfaces Co nanoclusters'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Chemistry

Chemical Engineering

Physics