Direct data-driven control of linear parameter-varying systems

S. Formentin, D. Piga, R. Toth, S.M. Savaresi

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

8 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Direct data-driven control of linear parameter-varying systems'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen