Direct-bandgap emission from hexagonal Ge and SiGe alloys

Elham M. T. Fadaly, Alain Dijkstra, Jens Renè Suckert, Dorian Ziss, Marvin van Tilburg, Chenyang Mao, Yizhen Ren, Victor T. van Lange, Ksenia Korzun, Sebastian Kölling, Marcel A. Verheijen, David Busse, Claudia Rödl, Jürgen Furthmüller, Fridhelm Bechstedt, Julian Stangl, Jonathan J. Finley, Silvana Botti, Jos E.M. Haverkort, Erik P.A.M. Bakkers (Corresponding author)

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

244 Citaten (Scopus)
509 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Direct-bandgap emission from hexagonal Ge and SiGe alloys'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Earth and Planetary Sciences

Engineering

Physics

Material Science