Direct atomistic modelling of deformed polymer glasses

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

122 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Direct atomistic modelling of deformed polymer glasses'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Fysica en Astronomie