Dioxygen activation by a mononuclear Ir-II-ethene complex

Bas de Bruin, TPJ Peters, Simone Thewissen, Arno N.J. Blok, J.B.M. Wilting, René de Gelder, Jan M.M. Smits, Anton W. Gal

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

  51 Citaten (Scopus)
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)2135-2138
  TijdschriftAngewandte Chemie - International Edition
  Volume41
  Nummer van het tijdschrift12
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 2002

  Citeer dit