Diode r.f. sputtering of copper and copper oxide thin films and multilayers

P. Boher, P. Houdy, C. Schiller, L.J. IJzendoorn, van

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

  5 Citaten (Scopus)
  2 Downloads (Pure)

  Vingerafdruk

  Duik in de onderzoeksthema's van 'Diode r.f. sputtering of copper and copper oxide thin films and multilayers'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Chemistry

  Material Science

  Pharmacology, Toxicology and Pharmaceutical Science