Dimming strategies for open office lighting: user experience and acceptance

S. Chraibi (Corresponding author), P. Creemers, C. Rosenkötter, E.J. van Loenen, M.B.C. Aries, A.L.P. Rosemann

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

6 Citaten (Scopus)
67 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Dimming strategies for open office lighting: user experience and acceptance'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen