Dimensioning large call centers

S.C. Borst, A. Mandelbaum, M.I. Reiman

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

208 Citaten (Scopus)
1 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)17-34
TijdschriftOperations Research
Volume52
Nummer van het tijdschrift1
DOI's
StatusGepubliceerd - 2004

Citeer dit