Dimension estimation using random connection models

P. Serra, M.R.H. Mandjes

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

3 Citaten (Scopus)
8 Downloads (Pure)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Dimension estimation using random connection models'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Rekenkunde