Diketopyrrolopyrrole-based conjugated polymers with Perylene Bisimide side chains for single-component organic solar cells

W. Lai, C. Li, J. Zhang, F. Yang, F.J.M. Colberts, B. Guo, Q.(M.) Wang, M. Li, A. Zhang, R.A.J. Janssen, M. Zhang, W. Li

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

39 Citaten (Scopus)
77 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)7073-7077
Aantal pagina's5
TijdschriftChemistry of Materials
Volume29
Nummer van het tijdschrift17
DOI's
StatusGepubliceerd - 12 sep 2017

Citeer dit

Lai, W., Li, C., Zhang, J., Yang, F., Colberts, F. J. M., Guo, B., Wang, Q. M. ., Li, M., Zhang, A., Janssen, R. A. J., Zhang, M., & Li, W. (2017). Diketopyrrolopyrrole-based conjugated polymers with Perylene Bisimide side chains for single-component organic solar cells. Chemistry of Materials, 29(17), 7073-7077. https://doi.org/10.1021/acs.chemmater.7b02534