Digitale informatie-uitwisseling binnen de intensieve zorg: adviesrapport voor de implementatie van een PDMS in het St. Jans Gasthuis

R.E.J. Sladek, Technische Universiteit Eindhoven (TUE). Stan Ackermans Instituut. Design and Technology of Instrumentation (DTI)

  Onderzoeksoutput: ScriptiePd Eng Thesis

  Originele taal-2Nederlands
  KwalificatieDoctor in de Filosofie
  Toekennende instantie
  Begeleider(s)/adviseur
  • Botman, Jan, Begeleider
  • Beijerinck, Herman, Begeleider
  • van Kleffens, Herman, Begeleider
  • Asten, van, W.N.C., Externe begeleider, Externe Persoon
  Datum van toekenning1 jan 2008
  Plaats van publicatieEindhoven
  Uitgever
  Gedrukte ISBN's978-90-444-0841-6
  StatusGepubliceerd - 2008

  Bibliografische nota

  Eindverslag

  Citeer dit