Digital watermarking for DVD video copy protection : what issues play a role in designing an effective system

M.J.J.J-B Maes, A.A.C.M. Kalker, J.P.M.G. Linnartz, J.C. Talstra, G.F.G. Depovere, J.A. Haitsma

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

105 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Digital watermarking for DVD video copy protection : what issues play a role in designing an effective system'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Rekenkunde

Engineering en materiaalwetenschappen