Digital equipment: a number of examples

L.F. Willems, G.J.J. Moonen, C.A. Lammers, J.J.G.M. Dobek, A.C. Nes, van, H. Jimenez Nichols

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

  Samenvatting

  No abstract.
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)132-136
  TijdschriftIPO Annual Progress Report
  Volume12
  StatusGepubliceerd - 1977

  Vingerafdruk

  Duik in de onderzoeksthema's van 'Digital equipment: a number of examples'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Citeer dit