Digital data processing circuit with control of data flow by control of the supply voltage

C. Niessen (Uitvinder), C.H. Berkel, van (Uitvinder)

    Onderzoeksoutput: OctrooiOctrooi-publicatie

    Originele taal-2Engels
    OctrooinummerUS Patent #5,367,638
    StatusGepubliceerd - 22 nov 1994

    Citeer dit