Digital control for minimizing the size of multiple-output DC-DC converters

Mert Turhan

Onderzoeksoutput: ScriptieDissertatie 1 (Onderzoek TU/e / Promotie TU/e)

431 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
KwalificatieDoctor in de Filosofie
Toekennende instantie
  • Department of Electrical Engineering
Begeleider(s)/adviseur
  • Lomonova, Elena A., Promotor
  • Duarte, Jorge L. , Co-Promotor
  • Hendrix, Marcel A.M., Co-Promotor
Datum van toekenning10 okt 2019
Plaats van publicatieEindhoven
Uitgever
Gedrukte ISBN's978-90-386-4859-0
StatusGepubliceerd - 10 okt 2019

Bibliografische nota

Proefschrift

Citeer dit