Diffusive transport of water in magnesium chloride dihydrate under various external conditions for long term heat storage: A ReaxFF-MD study

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

4 Citaten (Scopus)
3 Downloads (Pure)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Diffusive transport of water in magnesium chloride dihydrate under various external conditions for long term heat storage: A ReaxFF-MD study'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Rekenkunde

Fysica en Astronomie