Diffusion with social reinforcement: The role of individual preferences

E.M. Mas Tur, P. Zeppini, Koen Frenken

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

16 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Diffusion with social reinforcement: The role of individual preferences'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Biochemistry, Genetics and Molecular Biology

Psychology

Economics, Econometrics and Finance