Diffusion to a slowly growing truncated sphere on a substrate

P.A. Bobbert, M.M. Wind, J. Vlieger

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

71 Citaten (Scopus)
1 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Diffusion to a slowly growing truncated sphere on a substrate'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Physics

Earth and Planetary Sciences

Engineering

Material Science