Diffusion tensor imaging : brain pathway reconstruction

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelProfessioneel

3 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)259-265
TijdschriftNieuw Archief voor Wiskunde
Volume5/16
Nummer van het tijdschrift4
StatusGepubliceerd - 2015

Citeer dit