Diffusion of solar photovoltaic systems and electric vehicles among Dutch consumers: implications for the energy transition

M.J. van der Kam, A.A.H. Meelen, W.G.J.H.M. van Sark, F. Alkemade

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

25 Citaten (Scopus)
33 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Diffusion of solar photovoltaic systems and electric vehicles among Dutch consumers: implications for the energy transition'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen

Sociale wetenschappen