Diffusion of a heteropolymer in a multi-interface medium

W.Th.F. Hollander, den, M.V. Wüthrich

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

7 Citaten (Scopus)
1 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)849-889
TijdschriftJournal of Statistical Physics
Volume114
Nummer van het tijdschrift3-4
DOI's
StatusGepubliceerd - 2004

Citeer dit