Diffusion in binary gaseous mixtures

R.J.J. Heijningen, van

Onderzoeksoutput: ScriptieDissertatie 4 (Onderzoek NIET TU/e / Promotie NIET TU/e)

3 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Toekennende instantie
  • Universiteit Leiden
Begeleider(s)/adviseur
  • Beenakker, J.J.M., Promotor, Externe Persoon
Datum van toekenning13 okt 1967
Plaats van publicatieLeiden
Uitgever
StatusGepubliceerd - 13 okt 1967
Extern gepubliceerdJa

Bibliografische nota

Proefschrift.

Citeer dit