Diffusion constants and martingales for senile random walks

W. Kager

Onderzoeksoutput: Boek/rapportRapportAcademic

26 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Plaats van productieEindhoven
UitgeverijEurandom
Aantal pagina's17
StatusGepubliceerd - 2007

Publicatie series

NaamReport Eurandom
Volume2007028
ISSN van geprinte versie1389-2355

Citeer dit