Diffusion and surface reactions of singlet excitons in anthracene

B.J. Mulder

Onderzoeksoutput: ScriptieDissertatie 1 (Onderzoek TU/e / Promotie TU/e)

291 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
KwalificatieDoctor in de Filosofie
Toekennende instantie
  • Department of Applied Physics
Begeleider(s)/adviseur
  • v.d. Maesen, F., Promotor
Datum van toekenning7 jul 1967
Plaats van publicatieEindhoven
Uitgever
DOI's
StatusGepubliceerd - 1967

Bibliografische nota

Proefschrift.

Citeer dit