Diffraction theory

C.J. Bouwkamp

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

  548 Citaten (Scopus)
  9 Downloads (Pure)

  Vingerafdruk

  Duik in de onderzoeksthema's van 'Diffraction theory'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Fysica en Astronomie