Differential reflection spectroscopy on InAs/GaAs quantum dots

E.W. Bogaart, J.E.M. Haverkort

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademic

3 Downloads (Pure)

Samenvatting

In this report, we present the derivation of the differential reflection spectrum as has been reported in Phys. [on SciFinder (R)]
Originele taal-2Engels
TitelLos Alamos National Laboratory
Plaats van productieCondensed Matter
Pagina's1-8, arXiv
StatusGepubliceerd - 2006

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Differential reflection spectroscopy on InAs/GaAs quantum dots'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  • Citeer dit

    Bogaart, E. W., & Haverkort, J. E. M. (2006). Differential reflection spectroscopy on InAs/GaAs quantum dots. In Los Alamos National Laboratory (blz. 1-8, arXiv). [arXiv:cond-mat/0602420] Condensed Matter.