Differential leaflet remodeling of bone marrow cell pre-seeded versus nonseeded bioresorbable transcatheter pulmonary valve replacements

Emanuela Fioretta, Valentina Lintas, Anna Mallone, Sarah E. Motta, Lisa von Boehmer, Petra E. Dijkman, Nikola Cesarovic, Etem Caliskan, Hector Rodriguez Cetina Biefer, Miriam Lipiski, Mareike Sauer, Matilde Putti, Henk M. Janssen, Serge H.M. Söntjens, Anthal I.P.M. Smits, Carlijn V.C. Bouten, M.Y. Emmert (Corresponding author), Simon P. Hoerstrup (Corresponding author)

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

6 Citaten (Scopus)
25 Downloads (Pure)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Differential leaflet remodeling of bone marrow cell pre-seeded versus nonseeded bioresorbable transcatheter pulmonary valve replacements'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicijnen en Levenswetenschappen