Differential impact in young and older individuals of blue-enriched white light on circadian physiology and alertness during sustained wakefulness

Virginie Gabel, Carolin F. Reichert, Micheline Maire, Christina Schmidt, Luc J.M. Schlangen, Vitaliy Kolodyazhniy, Corrado Garbazza, Christian Cajochen (Corresponding author), Antoine U. Viola

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

21 Citaten (Scopus)
7 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Differential impact in young and older individuals of blue-enriched white light on circadian physiology and alertness during sustained wakefulness'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicijnen en Levenswetenschappen